Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-086354-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận được yêu cầu.- Nếu người yêu cầu gửi thư qua đường bưu điện thì thời hạn giải quyết là 3 ngày kể từ ngày nhận được thư yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp bản sao từ bản chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình các giấy tờ sau đây cho công chức tư pháp- hộ tịch xã:
- Bản chính;
- Bản sao cần chứng thực.
Bước 2: Công chức tư pháp hộ tịch
- Kiểm tra tình hợp pháp của bản chính, nếu phát hiện bản chính có dấu hiệu giả mạo thì yêu cầu người đề nghị chứng thực chứng minh, nếu đương sự không chứng minh được thì từ chối chứng thực.
- Đối chiếu, kiểm tra bản sao với bản chính, nếu bản sao đúng với bản chính thì làm thủ tục chứng thực.
- Trình chủ tịch Ủy ban nhân dân xã hoặc Phó Chủ tịch được ủy quyền ký chứng thực bản sao và cấp cho người yêu cầu chứng thực
Bản chính
Bản sao cần chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chứng thực bản sao giấy tờ 1.000đồng / trang. Từ trang thứ ba trở đi thu 500đ/ trang, tối đa không quá 50.000đ/trang
TTHC liên quan nội dung