Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-086641-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã gửi hồ sơ Đăng ký thành lập nhóm trẻ, nhóm mẫu giáo độc lập theo quy định về Phòng Giáo dục và đào tạo huyện
Bước 2: - Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ bảo đảm các điều kiện theo quy định thì làm văn bản trình Trưởng phòng ký trả lời cho Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý cho phép thành lập nhóm trẻ, nhóm mẫu giáo độc lập.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thì trả lại và nói rõ lý do bằng văn bản.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập khi đảm bảo các điều kiện sau:
a) Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình;
b) Có giáo viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 38 của Điều lệ này;
c) Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33 của Điều lệ trường mầm non.
Tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (do tổ chức, cá nhân trình)
Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục đó
Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thành lập nhóm trẻ, nhóm mẫu giáo độc lập - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-086641-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
88