Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-088067-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông.Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
- Qua hệ thống bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Sau 24 giờ kể từ khi nhận được văn bản xin phép, Sở Thông tin và Truyền thông phải có văn bản trả lời. Nếu không có ý kiến thì việc họp báo coi như được chấp thuận.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân muốn tổ chức họp báo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thụ lý và chuyển phòng chuyên môn xem xét, tham mưu giải quyết.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và nêu rõ lý do để tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ
Bước 2: Sở Thông tin và Truyền thông xem xét và đồng ý bằng văn bản cho phép họp báo. Trường hợp từ chối có văn bản trả lời, nêu rõ lý do
Bước 3: Chuyển văn bản đồng ý cho phép họp báo về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, công dân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không vi phạm các quy định tại điều 10 Luật Báo chí
Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin phép
Phải báo trước bằng văn bản chậm nhất 24 tiếng đồng hồ trước khi họp báo
Văn bản đề nghị được tổ chức họp báo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
20