Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-088227-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương huyện; Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đóng trên địa bàn có yêu cầu xin cấp giấy phép xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện.
Bộ phận một cửa kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận và hẹn ngày trả hồ sơ cho đối tượng yêu cầu. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do, hướng dẫn làm lại.
Bước 2: Trong ngày, Bộ phận một cửa có trách nhiệm chuyển hồ sơ sang phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã) để giải quyết. Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa
Bước 2: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận một cửa
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với công trình và nhà ở đô thị:
Việc cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt;
- Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với các công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, năng lượng, khu di sản văn hóa, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật.
- Các công trình xây dựng, nhà riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các laoị xe, không làm ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường.
- Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ.
- Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng các công trình liền kề xung quanh.
Quyết định giao đất (Bản sao có chứng thực): 01 bản
Biên bản bàn giao đất trên thực địa (Bản sao chứng thực): 01 bản
Đơn xin cấp phép xây dựng (theo mẫu)
Bản cam kết xây dựng: 01 bản
Hồ sơ thiết kế, kết cấu kiến trúc nhà: 01 bản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép xây dựng 50.000đ/1 giấy phép
Phí xây dựng Nhà cấp 4: 5.000đ/ m2 xây dựng Nhà cấp 3: 6.000đ/ m2 xây dựng Nhà cấp 2 trở lên: 10.000đ/ m2 xây dựng Công trình nhóm A là: 0,2% giá trị công trình không bao gồm chi phí thiết bị. Công trình nhóm B là: 0,5% giá trị công trình không bao gồm chi phí thiết bị. Công trình nhóm C là: 1,0% giá trị công trình không bao gồm chi phí thiết bị
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép xây dựng nhà công sở đô thị - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-088227-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
9