Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-088251-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong trường hợp phải xác minh thời hạn giải quyết không quá 7 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người xin cấp trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính nộp hồ sơ theo quy định cho công chức địa chính-xây dựng xã; xuất trình sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân để kiểm tra
Bước 2: Công chức địa chính-xây dựng xã tiếp nhận hồ sơ nếu thấy yêu cầu của đương sự hợp lệ, đúng quy định của pháp luật thì thực hiện việc trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính đang lưu giữ tại Ủy ban nhân dân xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký cấp cho đương sự.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại đương sự và nói rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin
Đơn đề nghị cấp trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính hoặc Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin
Trường hợp tra cứu thông tin thì phải cung cấp ngay trong ngày nhận được phiếu yêu cầu
Trường hợp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính hoặc sao thông tin vào thiết bị nhớ của máy tính thì phải cung cấp thông tin trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu yêu cầu hoặc văn bản đề nghị
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính + Các phường của thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay: 5.000 đồng/ lần cấp. + Các xã, thị trấn còn lại: 2.500 đồng/lần cấp. - Nếu gửi yêu cầu qua đường bưu điện, người yêu cầu phải trả thêm cước phí bưu điện.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-088251-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
8