Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-089757-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản đề nghị (kèm Danh sách người có công với cách mạng)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã chuẩn bị nộp hồ sơ và danh sách của những người có công giúp cách mạng đảm bảo theo quy định
Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh xã hội cấp huyện:
Công chức Phòng Lao động- thương binh và xã hội kiểm tra tính pháp lý của các giấy tờ:
- Trường hợp đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, giải quyết;
- Trường hợp giấy tờ, hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu cán bộ Lao động- thương binh và xã hội của Ủy ban nhân dân cấp xã làm lại cho kịp thời.
Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện xem xét hồ sơ và lập danh sách người có công giúp cách mạng chuyển lên Sở Lao động- Thương binh và xã hội tỉnh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Người có công giúp đỡ cách mạng là người được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước"; người được tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huy chương Kháng chiến; người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng "Có công với nước" trước cách mạng tháng Tám năm 1945, người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huy chương Kháng chiến có đủ điều kiện xác nhận là người có công giúp đỡ cách mạng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.
- Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng “Có công với nước”, Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua-Khen thưởng cấp huyện.
Danh sách người có công giúp cách mạng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bản khai cá nhân (mẫu số 10-CC1) đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận
Bản sao giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hồ sơ trợ cấp hàng tháng cho người có công với cách mạng - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-089757-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
32