Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-089770-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu chuyển thông tin
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp huyện. Công chức tiếp nhận nếu thấy hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển Phòng Tài chuyên và Môi trường giải quyết và viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại người yêu cầu và nói rõ lý do
Bước 2: Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ đúng quy định của pháp luật thì phòng làm thủ tục trích đo địa chính và chuyển thông tin liên quan đến thửa đất như diện tích, vị trí, loại đất, tài sản gắn liền với đất đến Chi cục thuế huyện xác định nghĩa vụ tài chính
Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển lại hồ sơ xuống bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp huyện để trả cho người sử dụng đất
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (có chứng nhận của Phòng công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có) hoặc các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 50 Luật đất đai năm 2003
Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo thửa đất
Văn bản ủy quyền (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển thông tin địa chính chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-089770-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
10