Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-090301-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Người xin Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng trang trại thuộc khu vực nông thôn nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ và đúng quy định thì thụ lý chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết. Nếu không đúng quy định thì trả lại và nêu rõ lý do.
Bước 2: Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Kiểm tra và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cấp giấy Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng trang trại thuộc khu vực nông thôn.
- Thông báo cho người xin cấp giấy chứng nhạn quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (trong trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất).
Bước 3: Chuyển quyết định và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho người yêu cầu
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ (nếu có)
Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 50 Điều 50 của Luật đất đai (nếu có)
Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng trang trại - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-090301-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
11