Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-090608-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài Chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài Chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Phòng Tài Chính - Kế hoạch cấp huyện.
Công chức Phòng Tài Chính Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ, có kiểm tra, xác minh hồ sơ, viết giấy biên nhận cho đối tượng yêu cầu.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện ký, cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh cho người yêu cầu hoặc thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người yêu cầu.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do bằng văn bản cho đối tượng yêu cầu.
Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 (ba mươi) ngày trở lên, hộ kinh doanh thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 1 (một) năm.
- Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
19