Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-090691-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hộ khẩu , chứng minh nhân dân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an xã, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an xã, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ hộ khẩu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người xin cấp sổ hộ khẩu, đổi sổ hộ khẩu nộp hồ sơ theo quy định tại Công an xã, thị trấn. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, nếu hợp lệ, đầy đủ theo quy định thì thụ lý giải quyết. Nếu không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ thì trả lại và nói rõ lý do
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp. cấp đổi sổ hộ khẩu trình Trưởng Công an xã, thị trấn kí cấp cho người yêu cầu
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Công dân thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thì được cấp sổ hộ khẩu mới
5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trong trường hợp đáng kí thường trú nếu có sai sót trong sổ hộ khẩu do lỗi của cơ quan đăng kí thì trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của công dân, cơ quan đăng kí phải điều chỉnh sổ hộ khẩu cho phù hợp với hồ sơ gốc
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02)
Tải về
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp sổ hộ khẩu, đổi sổ hộ khẩu - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-090691-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Hộ khẩu , chứng minh nhân dân
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
25