Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-090695-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Cư trú
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an xã, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an xã, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Đăng kí thường trú
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đăng kí thường trú nộp hồ sơ cho công an xã, thị trấn. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu đầu đủ theo quy định thì thụ lý giải quyết. Nếu chưa đầy đủ hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết thì trả lại người yêu cầu và nói rõ lý do
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục đăng kí thường trú và trả kết quả cho người đăng kí thường trú
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Công dân có chỗ ở hợp pháp tại tỉnh nào thì được đăng kí thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ cửa cá nhân thì phải được người cho thuê, mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02)
Bản khai nhân khẩu (HK01)
Giấy chuyển hộ khẩu, dối với trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu theo Điều 28 của Luật cư trú (HK07)
Giấy tờ chúng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu (HK01)
Tải về
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02)
Tải về
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng kí thường trú - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-090695-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Cư trú
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23