Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-091090-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Đăng ký giao dịch đảm bảo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Cá nhân đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính chính xác của hồ sơ, viết phiếu nhận và hẹn ngày trả kết quả cho người đề nghị, chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và chưa hợp lệ thì trả lại cho đương sự và nói rõ lý do.
Bước 2: - Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, có trách nhiệm thực hiện đăng ký thế chấp vào hồ sơ địa chính và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận
- Trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (có chứng nhận của Phòng Công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoăc giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật đất đai năm 2003
Giấy tờ chứng minh tài sản gắn liền với đất
Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm 60.000đ/ lần đăng ký
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hợp đồng Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-091090-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25