Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-091092-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Hộ gia đình cá nhân có yêu cầu Xóa đăng ký Thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất và tài sản gắn liền với đất.
- Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ nếu hợp lệ thì thụ lý viết phiếu hẹn và chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và nói rõ lý do.
Bước 2: Phòng Tài Nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ đúng thẩm quyền thì làm thủ tục vào sổ hồ sơ đăng ký thế chấp và chứng nhận việc đăng ký vào đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, trả kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Đơn yêu cầu đăng ký theo mẫu (02 bản)
Văn bản ủy quyền
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoăc giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật đất đai năm 2003
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ( Mẫu số 05)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
24