Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-091289-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm y tế huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hơp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp huyện. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển Phòng Y tế huyện xem xét, giải quyết. Nếu chưa đầy đủ thì trả lại người yêu cầu và nói rõ lý do
Bước 2: - Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm y tế huyện kiểm tra cơ sở chế biến lương thực thực phẩm
- Phòng y tế phối hợp với Trung tâm y tế huyện tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh, chế biến lương thực, thực phẩm
- Trung tâm y tế khám sức khỏe, cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho các cá nhân thực hiện chế biến và kinh doanh lương thực, thực phẩm.
Bước 3: Sau khi thẩm định hồ sơ và xác định tổ chức, cá nhân đã đủ điều kiện bảo đảm, Phòng Y tế trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Chuyển Giấy phép về bộ phận một cửa để trả lại kết quả cho người yêu cầu
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận
Bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trừ đối tượng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm
Bản cam kết đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm (theo mẫu)
Bản sao công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe
Bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về Vệ sinh an toàn thực phẩm
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm (do huyện cấp giấy phép kinh doanh), cửa hàng ăn, căng tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn quy mô nhỏ, trường phổ thông cơ sở, các lễ hội, hội nghị - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-091289-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
19