Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-091305-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Y tế cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu xác nhận đủ điều kiện hành nghề Y - Dược tư nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dânhuyện. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ thì chuyển Phòng Y tế huyện xem xét, giải quyết. Nếu không hợp lệ thì trả lại người yêu cầu và nói rõ lý do.
Bước 2: - Phòng Y tế tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra nếu đủ điều kiện hành nghề y dược tư nhân thì xác nhận đề nghị Sở Y tế xem xét quyết định.
- Trả hồ sơ về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho người yêu cầu.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với hình thức tổ chức và phạm vi chuyên môn hành nghề.
- Đã có thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp đối với từng hình thức kinh doanh.
- Có đạo đức nghề nghiệp.
- Có đủ sức khỏe để hành nghề Y- dược.
Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận trìmh độ chuyên môn
Đơn xin hành nghề Y - Dược tư nhân
Giấy khám sức khỏe
Biên bản kiểm nhận cơ sở đủ điều kiện hành nghề có xác nhận của Phòng Y tế
Giấy khai sinh ( Bản sao)
Chứng minh thư ( Bản sao)
4 ảnh cỡ 4* 6
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đủ điều kiện hành nghề Y - Dược tư nhân - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-091305-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
34