Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-091492-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05-07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin thẩm định đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư gửi đầy đủ hồ sơ xin phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và các thủ tục pháp lý liên quan:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho chủ đầu tư.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để chủ đầu tư làm lại hồ sơ hoặc bổ sung thêm.
Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra lập báo cáo thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trình Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định phê duyệt và trả kết quả cho chủ đầu tư
Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Dự toán
Báo cáo khảo sát
Hồ sơ khảo sát
Bản vẽ thiết kế kỹ thuật (thi công)
Báo cáo kết quả kiểm tra
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
18