Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-091514-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 3-4 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ xin thẩm tra quyết toán
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ xin phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hòan thành tại Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và các thủ tục pháp lý liên quan:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ công chức nhận và ghi danh mục hồ sơ thành 02 bản trao chủ đầu tư 01 bản, 01 bản giữ lại cùng hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hoặc bổ sung thêm.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.
Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra, trình Báo cáo thẩm định đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
Bước 3: Phòng Tài chính- Kế hoạch:
- Trao cho chủ đầu tư 05 bản báo cáo thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành + 05 bản Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thanh kết quả đầu tư.
- Lưu hồ sơ tại phòng Tài chính - Kế hoạch làm căn để theo dõi tiến độ thực hiện, báo cáo tiến độ thực hiện khi có yêu cầu.
Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Hồ sơ hoàn công
Các hóa đơn, chứng từ thanh toán theo quy định của Bộ Tài chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-091514-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23