Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-092032-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Quản lý con dấu, Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đăng ký bổ sung
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
Bước 2: Phòng Kế hoạch - Tài chính xem xét hồ sơ, thẩm định hồ sơ và thực hiện. Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại.
Phòng trả kết quả thẩm định lại cho tổ chức.
Đơn đề nghị đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (theo Mẫu)
Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân hoạt động theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam) có ghi rõ ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân dự định đăng ký bổ xung, sửa đổi (ghi theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký bổ xung, sửa đổi dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (theo Mẫu)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đăng ký 20.000đ/mẫu dấu/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-092032-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Quản lý con dấu, Dịch vụ thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36