Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-093501-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng - Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn Phòng - Sở Công Thương tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng Quản lý Thương mại giải quyết. Nếu không hợp lệ thì trả lại nói rõ lý do
Bước 2: Phòng Quản lý Thương mại xem xét trình Giám đốc ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn Phòng - Sở Công Thương tỉnh Điện Biên trao trả Giấy phép lại cho tổ chức, cá nhân yêu cầu
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu điều kiện 3: Về trình độ chuyên môn của cán bộ nhân viên:
Cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng phải được học tập kiến thức về khí đốt hóa lỏng, huấn luyện về phòng độc, Phòng cháy chữa cháy và được công an tỉnh, thành phố cấp chứng chỉ về Phòng cháy chữa cháy.
Yêu cầu điều kiện 4. Về sức khỏe: Cán bộ, nhân viên làm việc tại cửa hàng phải có đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc kinh doanh được cơ quan y tế kiểm tra và xác nhận.
Yêu cầu điều kiện 5. Về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ:
Cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng phải có đủ các phương tiện, thiết bị Phòng cháy chữa cháy theo quy định và được cơ quan công an Phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy.
Yêu cầu, điều kiện 1: Chủ thể kinh doanh Là thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký kinh doanh mặt hàng khí đốt hóa lỏng
Yêu cầu, điều kiện 2: Cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị:
- Cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng phải có thiết kế xây dựng theo quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN 2622:1995
- Việc xây dựng cửa hàng phải thực hiện các quy định về diện tích mặt bằng, yêu cầu kết cấu xây dựng, nơi bán hàng, kho chứa hàng, khu phụ cửa hàng và cung cấp điện.
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có mặt hàng khí đốt hóa lỏng
Giấy chứng nhận an ninh trật tự do công an cấp
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận an toàn phòng chống cháy nổ do cơ quan Phòng chống cháy nổ cấp tỉnh cấp
Chứng chỉ đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy; nội quy về phòng chấy chữa cháy của cơ quan Phòng cháy chữa cháy công an tỉnh cấp
Chứng chỉ, bằng cấp của các nhân viên đã học qua lớp nghiệp vụ bán gas
Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để kinh doanh mặt hàng Gas
Hợp đồng đại lý với bên giao đại lý
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí một giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng Tại Thành phố Điện Biên Phủ, Thị xã Mường Lay bằng 50.000đ/giấy; các huyện còn lại bằng 25.000 đ/giấy
Mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh gas ( Theo Thông tư số: 72/TT/LB, ngày 08 tháng 11 năm 1998 của liên Bộ Tài chính - Thương mại: Hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 02/CP, ngày 05/01/1995 của Chính phủ) Tại Thành phố Điện Biên Phủ, Thị xã Mường Lay cho các doanh nghiệp, tập thể là 300.000đ/1điểm kinh doanh; các huyện còn lại 150.000đ/1điểm kinh doanh. Đối với các cá nhân nhóm hộ kinh mức thu thẩm định tại Thành phố Điện Biên Phủ, Thị xã Mường Lay là 100.000đ/1 điểm kinh doanh; các huyện còn lại là 50.000đ/1điểm.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-093501-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
11