Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-094043-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận cơ chế một cửa tiếp nhận hồ sơ, nếu đủ thủ tục thì tiếp nhận và viết giấy hẹn lấy kết quả, nếu không đủ thủ tục thì giải thích, yêu cầu đáp ứng những thủ tục còn thiếu để bổ sung để đủ điều kiện cấp phép, nếu không đúng đối tượng thì giải thích cho tổ chức (hoặc cá nhân) và trả lại hồ sơ
Bước 2: Khi đủ thủ tục cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng nghiệp vụ chuyên môn giải quyết
Bước 3: Cán bộ phòng chuyên môn sẽ thẩm định, nếu đạt yêu cầu sẽ tiến hành trình Lãnh đạo Sở ký duyệt, sau đó sẽ chuyển kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Còn nếu hồ sơ trình chưa đạt yêu cầu chất lượng thì sẽ có văn bản trả lời sau đó chuyển qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức (hoặc cá nhân)
Tờ khai cấp đăng ký, biển số (theo mẫu phụ lục 1 kèm theo hướng dẫn số 285/PTNL ngày 15/2/2005 của Cục Đường bộ Việt Nam)
Bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung liên quan đến quyền sở hữu xe chuyên dùng của chủ sở hữu. Nếu cá nhân cam kết phải có chứng thực của chính quyền địa phương (theo mẫu phụ lục 3 kèm theo hướng dẫn số 285/PTNL ngày 15/2/2005 của Cục Đường bộ Việt Nam)
Lưu ý: Sau khi nhận đủ các loại giấy tờ trên, Sở Giao thông vận tải sẽ ra thông báo công khai về việc xe máy chuyên dùng không có hồ sơ gốc để tổ chức, cá nhân biết nhằm tránh xảy ra tranh chấp sau khi xe máy chuyên dùng được cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số. Chủ phương tiện có trách nhiệm phối hợp với cơ quan cấp đăng ký thực hiện thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các chứng từ thông báo được lưu giữ cùng với hồ sơ cấp đăng ký, biển số.
Sau 7 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có tranh chấp, cơ quan cấp đăng ký sẽ làm thủ tục cấp đăng ký, biển số. Đối với xe máy chuyên dùng này, trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký, chủ sở hữu không được sang tên đổi chủ, nhượng bán, cầm cố, thế chấp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết của chủ sở hữu xe máy chuyên dùng – Phụ lục 3
Tải về
Tờ khai đăng ký , cấp biển số xe máy chuyên dùng- Mẫu Phụ lục 1
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện thi công ( xe máy chuyên dùng) 150.000 VNĐ lần/ phương tiện
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hồ sơ gốc hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-094043-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Đăng ký phương tiện giao thông
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
9