Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-094401-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông Vận tải Điện Biên ( Phố 4- Phường Thanh Bình – Thành phố Điện Biên Phủ)
- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyển Phòng Quản lý Vận tải xử lý.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện, bổ sung cho kịp thời.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Sở Giao thông Vận tải
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa; vị trí cảng, bến có địa hình, thuỷ văn ổn định, phương tiện ra vào an toàn thuận lợi;
- Vùng nước cảng, bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền;
- Công trình cầu cảng bảo đảm tiêu chuẩn an toàn; luồng vào cảng, bến (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật luồng theo quy định;
- Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định;
- Thiết bị xếp dỡ ( nếu có ) phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu của cầu cảng hoặc sức chịu lực của công trình bến;
- Đối với cảng, bến chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm, ngoài các điều kiện quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản này còn phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với hàng nguy hiểm;
- Được cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 6 của Quy chế này công bố cảng hoặc cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.
- Có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, có nhà chờ, nội quy cảng, bến và bảng niêm yết giá vé.
Đơn đề nghị cấp phép hoạt động bến thủy nội địa (theo mẫu quy định) (chính quyền địa phương xác nhận)
- Sơ đồ vị trí bến (do cơ quan có thẩm quyền lập).
Trong thời gian 07 ngày làm việc, Sở Giao thông Vận tải Biện Biên xem xét có ý kiến để tổ chức, cá nhân xin mở bến tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn thành việc xây dựng, chủ khai thác bến khách ngang sông phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép như sau:
- Đơn đề nghị cấp phép hoạt động bến thủy nội địa.
- Bản photocopy Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất.
- Sơ đồ vùng nước trước bến và luồng vào bến (nếu có).
- Bản photocopy Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với phao nổi).
- Bản photocopy Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (đối với phao nổi).
- Bản photocopy Các giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm theo quy định của pháp luật (đối với chuyên xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa –Mẫu số 3
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại Giấy phép hoạt động bến TNĐ thuộc ĐTNĐ địa phương, Đường thủy nội địa chuyên dùng 40.000 đ/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc Đường thủy nội địa địa phương, Đường thủy nội địa chuyên dùng nối với Đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa hết hạn - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-094401-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
12