Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-094536-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông Vận tải Điện Biên Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 2: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Phòng Quản lý Phương tiện-Người lái xử lý, trình Lãnh đạo Sở quyết định sát hạch. Dựa vào kết quả trúng tuyển kỳ sát hạch Phòng Quản lý Phương tiện-Người lái sẽ tiến hành cấp bằng cho thí sinh.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông Vận tải
Đơn đề nghị
Giấy chứng nhận sức khỏe (do trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp không quá 12 tháng)
Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, chứng chỉ chuyên môn, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp sơ cấp nghề
Giấy xác nhận thời gian nghiệp vụ của chủ phương tiện quản lý thuyền viên
05 (năm) ảnh màu 3x4 (chụp không quá 06 tháng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí sát hạch thi và cấp bằng máy trưởng hạng 3 140.000 đồng/giấy phép
Phí sát hạch thi và cấp bằng thuyền trưởng hạng 3 170.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng Ba trở xuống - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-094536-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
27