Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-095273-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công Thương; Sở Tài Nguyên & Môi Trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao Thông Vận Tải…
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư (Sở Kế hoạch và đầu tư)
Bước 2: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ, đề nghị Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Bước 3: Trả Giấy chứng nhận cho nhà đầu tư
Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư
Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư
Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư, trong đó ít nhất có 1 bộ hồ sơ gốc
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-095273-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30