Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-095707-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 - 60 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin của tỉnh
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hội đồng tuyển dụng thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, loại hình, nội dung của hồ sơ dự tuyển.Cá nhân có nhu cầu dự tuyển viên chức nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục (đối với người dự tuyển viên chức ngành giáo dục), tại Sở Y tế (đối với người dự tuyển viên chức ngành Y tế)
Bước 2: Tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ dự tuyển
Bước 3: Hội đồng tuyển dụng tiến hành xét duyệt, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả
Bước 4: Sau khi có kết quả phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ ban hành Quyết định tuyển dụng và trả kết quả cho Sở Giáo dục, Sở Y tế để trao cho người dự tuyển
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng
Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ
Đối với các trường hợp đăng ký dự tuyển vào một số ngành nghề đặc biệt mà đang ở độ tuổi từ đủ 15 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi thì thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 18 của Nghị định 116/2003/NĐ-CP
Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục
Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam
Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi. Đối với ngành nghề đặc biệt, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và có thể trên 45 tuổi nhưng không được quá 50 tuổi
Văn bản đề nghị tuyển dụng viên chức của Sở Giáo dục, Sở Y tế kèm theo danh sách đề nghị tuyển dụng
Hồ sơ xin dự tuyển viên chức
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng viên chức của ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-095707-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22