Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-096501-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh
Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế cho văn phòng đại diện
Bước 3: Trả kết quả đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
Thông báo lập văn phòng đại diện theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty.
(Nếu văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao hợp lệ Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động).
Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thành lập văn phòng đại diện
về việc thành lập văn phòng đại diện.
Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế theo mẫu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký lập văn phòng đại diện
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện 10.000 đồng/ 1 lần

0
23