Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-096861-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội Vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hiệu trưởng trường Trung cấp chuyên nghiệp có nhu cầu sáp nhập, chia tách lập và nộp hồ sơ xin sáp nhập, chia tách tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ xin sáp nhập, chia tách
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo lập tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập hoặc chia tách trường Trung cấp chuyên nghiệp
Tờ trình về việc sát nhập hoặc chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp
Đề án sát nhập, chia tách trường với những nội dung chủ yếu sau:
- Tên trường, loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc sát nhập, chia tách trường;
- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường;
- Ngành hoặc chuyên ngành dự kiến đào tạo;
- Quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh;
- Cơ cấu tổ chức nhà trường (Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các phòng, khoa, cơ sở phục vụ đào tạo...);
- Các yếu tố cần thiết bảo đảm để nhà trường hoạt động như dự kiến về nhân sự quản lý, giảng dạy và phục vụ, kinh phí hoạt động, diện tích đất đai, diện tích xây dựng, và các trang thiết bị phục vụ ngành và chuyên ngành đào tạo của trường;
- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng;
- Các văn bản giấy tờ liên quan đến sở hữu đất đai, tài sản của nhà trường.
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường Trung cấp chuyên nghiệp - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-096861-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
14