Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-096930-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội Vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian thông báo kết quả thẩm định: 30 ngày - Thời gian giao trả Quyết định thành lập: Thuộc thẩm quyền Sở: 06 ngày + Thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh: 20 ngày + Thuộc thẩm quyền của Bộ: 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nguyện vọng muốn thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp nộp hồ sơ xin thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ theo đúng thành phần hồ sơ quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định hồ sơ
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo lập tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp
Tờ trình về việc thành lập trường
Đề án thành lập trường với những nội dung chủ yếu sau:
+Nhu cầu nhân lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, Bộ, ngành.
+ Mục đích thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và quy mô đào tạo của nhà trường (năm đầu và những năm tiếp theo).
+ Danh mục các ngành nghề đào tạo.
+ Nguồn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh.
Tên trường, loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trường;
+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn tài chính xây dựng, phát triển trường và chi phí thường xuyên cho hoạt động đào tạo của trường.
+ Khả năng và các bước phát triển về cơ sở vật chất.
+ Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ.
Văn bản của cấp có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính và điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật của trường
Hồ sơ xác nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng trường
Sơ yếu lý lịch của người dự kiến sẽ làm chủ tịch Hội đồng quản trị - Hiệu trưởng (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền), văn bằng chứng chỉ cao nhất (có công chứng, nếu là văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch và chứng thực)
Danh sách giáo viên của trường, bao gồm:
+ Danh sách giáo viên và cán bộ cơ hữu kèm theo cam kết sẽ tham gia giảng dạy cho trường, bản sao văn bằng
(có chứng thực) của từng giáo viên.
+ Danh sách giáo viên thỉnh giảng.
Bản cam kết về xây dựng trường tương ứng với quy mô và ngành nghề đào tạo dự kiến trong khoảng thời gian 5 năm đầu
Chương trình khung các ngành dự kiến đào tạo
Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sát nhập hoặc chia tách trường Trung cấp chuyên nghiệp - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-096930-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
13