Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-097879-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Thời hạn giải quyết: Không quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bản chính văn bản công chứng cấp bản sao văn bản công chứng và nhận kết quả tại tổ chức hành nghề công chứng đó.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc cấp bản sao văn bản công chứng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
+ Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 64 của Luật công chứng;
+ Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.
- Việc cấp bản sao văn bản công chứng do tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bản chính văn bản công chứng đó thực hiện.
Không quy định
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí (nếu có) 05 nghìn đồng/trang, từ trang thứ ba (3) trở lên thì mỗi trang thu 03 nghìn đồng nhưng tối đa không quá 100 nghìn đồng/bản.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [121]
Cấp Giấy chứng nhận trại nuôi Gấu - Điện Biên
Cấp lại Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm - Điện Biên
Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm và cộng tác viên - Điện Biên
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Điện Biên
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Điện Biên
Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học - Điện Biên
Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học - Điện Biên
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học - Điện Biên
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” - Điện Biên
Gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” - Điện Biên
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ - Điện Biên
Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học - Điện Biên
Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - Điện Biên
Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học - Điện Biên
Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở - Điện Biên
Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở - Điện Biên
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục - Điện Biên
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở - Điện Biên
Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi - Điện Biên
Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục - Điện Biên
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản - Điện Biên
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản - Điện Biên
Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Điện Biên
Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Điện Biên
Đóng cửa mỏ khoáng sản - Điện Biên
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản - Điện Biên
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt - Điện Biên
Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản - Điện Biên
Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản - Điện Biên
Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản - Điện Biên
Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản - Điện Biên
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản - Điện Biên
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản - Điện Biên
Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản - Điện Biên
Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản - Điện Biên
Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Điện Biên
Gia hạn/ điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm - Điện Biên
Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm - Điện Biên
Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác - Điện Biên
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ - Điện Biên
Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng - Điện Biên
Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án - Điện Biên
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) - Điện Biên
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) - Điện Biên
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) - Điện Biên
Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Điện Biên
Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Điện Biên
Cho phép hội đặt văn phòng đại diện - Điện Biên
Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ - Điện Biên
Thi nâng ngạch công chức - Điện Biên
Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức - Điện Biên
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác - Điện Biên
Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác - Điện Biên
Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý - Điện Biên
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ - Điện Biên
Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ - Điện Biên
Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác - Điện Biên
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Điện Biên
Cấp phù hiệu xe nội bộ - Điện Biên
Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công - ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt - Điện Biên
Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công – ten - nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt - Điện Biên
Cấp lại phù hiệu xe nội bộ - Điện Biên
Cấp phù hiệu xe trung chuyển - Điện Biên
Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển - Điện Biên
Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch - Điện Biên
Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch - Điện Biên
Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng - Điện Biên
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ - Điện Biên
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ - Điện Biên
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ - Điện Biên
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ - Điện Biên
Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Điện Biên
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Điện Biên
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Điện Biên
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Điện Biên
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh - Điện Biên
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh - Điện Biên
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) - Điện Biên
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) - Điện Biên
Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Điện Biên
Đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước - Điện Biên
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Điện Biên
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích - Điện Biên
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật - Điện Biên
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật - Điện Biên
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật - Điện Biên
Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích - Điện Biên
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích - Điện Biên
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích - Điện Biên
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích - Điện Biên
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản - Điện Biên
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện) - Điện Biên
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện) - Điện Biên
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Điện Biên
Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Điện Biên
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện) - Điện Biên
Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn) - Điện Biên
Cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới) - Điện Biên
Cấp giấy phép vận chuyển Gấu - Điện Biên
Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn - Điện Biên
Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng - Điện Biên
Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Điện Biên
Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản - Điện Biên
Công chứng hợp đồng ủy quyền - Điện Biên
Công chứng di chúc - Điện Biên
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản - Điện Biên
Công chứng văn bản khai nhận di sản - Điện Biên
Công chứng văn bản từ chối nhận di sản - Điện Biên
Nhận lưu giữ di chúc - Điện Biên
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập - Điện Biên
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam - Điện Biên
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên - Điện Biên
Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội - Điện Biên
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy vừa và nhỏ - Điện Biên
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản - Điện Biên
Đăng ký xác nhận lần đầu nội dung quảng cáo thực phẩm - Điện Biên
Đăng ký xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm - Điện Biên
Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Điện Biên
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài - Điện Biên
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài - Điện Biên
Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - Điện Biên
TTHC đang xem
Cấp bản sao văn bản công chứng - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-097879-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20