Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-098281-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Toà án thì công ty phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh
Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp
Bước 3: Trả kết quả Đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp
Đối với những doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo một mã số thống nhất, việc đăng ký thay đổi mã số doanh nghiệp được thực hiện kết hợp khi doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp này ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thay đổi theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP, doanh nghiệp phải nộp kèm bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho cơ quan đăng ký kinh doanh
Đối với những doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo một mã số thống nhất, việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh được thực hiện bình thường theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP, cụ thể:
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
Quyết định của chủ doanh nghiệp về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.
Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 10.000 đồng/ 1 lần

0
19