Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-098563-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng Điện Biên (898 tổ dân phố 11, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ)
- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin cấp phép xây dựng phải xuất trình giấy giới thiệu. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: - Nhận chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng (898 tổ dân phố 11, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ) theo bước sau:
+ Công chức trả chứng chỉ quy hoạch xây dựng, yêu cầu người đến nhận chứng chỉ quy hoạch xây dựng ký nhận.
Đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch (01 bản chính)
Văn bản chủ trương đầu tư của chủ quản đầu tư (01 bản chính)
Văn bản thỏa thuận địa điểm của Ủy ban nhân dân cấp huyện (01 bản sao công chứng)
Sơ đồ địa điểm đã chọn (01 bản chính)
Văn bản chấp thuận địa điểm của Ủy ban nhân dân tỉnh (01 bản sao công chứng)
Phương án đùu tư xây dưng, sản xuất, kinh doanh của chủ đầu tư (01 bản chính)
Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 hoặc 1/200 (kèm theo đĩa mềm CD) do cơ quan có tư cách pháp nhân lập (ký tên, đóng dấu) thời gian lập chưa quá 02 năm (01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-098563-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
26