Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-098673-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Hành chính tư pháp – Bổ trợ Tư pháp tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận việc nuôi con nuôi đã được tiến hành ở nước ngoài
Bước 2: Cán bộ tư pháp hộ tịch thẩm tra hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ cán bộ hộ tịch tiếp nhận để giải quyết. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ hộ tịch tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đầy đủ
Bước 3: Cán bộ hộ tịch ghi vào sổ đăng ký nuôi con nuôi, sau đó trình Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự Giấy xác nhận về việc đã ghi chú đó
Bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đã được tiến hành ở nước ngoài
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công nhận việc nuôi con nuôi đã được tiến hành ở nước ngoài (ghi sổ hộ tịch) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-098673-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
5