Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-098699-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn của Sở Xây dựng Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ý kiến thỏa thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng Điện Biên (898 tổ dân phố 11, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ)
- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin cấp phép xây dựng phải xuất trình giấy giới thiệu. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời gian.
Bước 3: Kết quả nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng (898 tổ dân phố 11, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ) theo bước sau:
Công chức trả kết quả thỏa thuận, hướng dẫn người đến nhận kết quả Xử lý hồ sơ: bộ phận tiêpá nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ về phòng Kiến trúc, quy hoạch xây dựng sở.
- Phòng Kiến trúc, quy hoạch xây dựng thẩm định hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ), phòng có trách nhiệm thông báo những nội dung yêu cầu, bổ sung (nếu có) về bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để thông báo cho chủ đầu tư biết và thực hiện (thời gian chủ đàu tư bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).
- Sau khi thẩm định phòng Kiến trúc, quy hoạch soạn thảo văn bản trình Giám đốc Sở ký nháy phê duyệt nội dung thỏa thuận.
- Phòng Kiến trúc, quy hoạch ghi trực tiếp nội dung thỏa thuận (đã được Giám đốc Sở phê duyệt) vào bản vẽ tổng mặt bằng xây dựng, trình Giám đốc Sở ký.
Bước 4.: Kết quả nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng (898 tổ dân phố 11, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ) theo bước sau:
- Công chức trả kết quả thỏa thuận, hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp phí và lệ phí, ký nhận hồ sơ đã nhận
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch xây dựng, chủ trì thiết kế chuyên ngành đồ án quy hoạch xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định
Tờ trình của chủ đầu tư gửi Sở Xây dựng xin thỏa thuận tổng mặt bằng xây dựng công trình (01 bản chính)
Chủ trương xây dựng của cấp có thẩm quyền (01 bản sao công chứng)
Chứng chỉ quy hoạch do Sở Xây dựng cấp (01 bản sao)
Tổng mặt bằng xây dựng công trình (lập trên nền địa hình tỷ lệ 1/500-1/500) (04 bản chính); kèm theo hồ sơ địa điểm, điểm đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan (mỗi loại 01 bản chính)
Báo cáo kinh tế kỹ thuật gồm: thuyết minh và thiết kế bản vẽ thi công (01 tập bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định đồ án quy hoạch XD, mức thu: theo tỷ lệ % của chi phí lập đồ án quy hoạch; cụ thể: Chi phí lập đồ án QH (triệu đồng)<...> thẩm định dồ án Quy hoạch xây dựng (tỷ lệ %) - Dưới 200 triệu đồng thu: 7,0 % - Từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thu 5,5 % - Từ 500 tiệu đồng đến dưới 700 triệu đồng thu: 4,5 % - Từ 700 triệu đồng đến dưới 1.000 triệu đồng thu: 4,0 % - Từ 1.000 triệu đồng đến dưới 2.000 triệu đồng thu: 3,0 % - Từ 2.000 triệu đồng đến dưới 5.000 triệu đồng thu: 2,0 % - Từ 5.000 triệu đồng đến dưới 7.000 triệu đồng thu:1,8% - Trên 10.000 triệu đồng thu: 1,6 %
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thỏa thuận tổng mặt bằng xây dựng công trình (đối với công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-098699-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19