Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-098708-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn của Sở Xây dựng Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng Điện Biên (898 tổ dân phố 11, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ).
- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xuất trình giấy giới thiệu của đơn vị
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ về phòng Kiến trúc, quy hoạch xây dựng.
- Phòng Kiến trúc, quy hoạch thẩm định hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ), phòng có trách nhiệm thông báo những nội dung, yêu cầu, bổ sung (nếu có) về bộ phận tiệp nhận hồ sơ và trả kết quả để thông báo cho chủ đầu tư biết và thực hiện (thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).
- Phòng Kiến trúc, quy hoạch thẩm định hồ sơ (nếu thấy cần thiết thì gửi ý kiến tham vấn các cấp ngành có liên quan sau đố tổng hợp ý kiến) ra văn bản chấp thuận trình Giám đốc Sở ký.
- Phòng Kiến trúc, quy hoạch xây dựng đóng dấu đã thẩm định vào hồ sơ bản vẽ; sau đó chuyển chuyển văn bản chấp thuận và 05 bộ hồ sơ bản vẽ về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, để trả cho nhà đầu tư.
Bước 4.: Văn bản chấp thuận nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng (898 tổ dân phố 11, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ) theo bước sau:
Công chức trả văn bản chấp thuận, hướng dẫn người đến nhận ký nhận đã nhận.
Đơn xin thỏa thuận vị trí, địa điểm, hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật của chủ đầu tư (01 bản chính)
Phương án đầu tư của chủ đầu tư (01 bản chính)
Bản vẽ dự kiến vị trí, địa điểm, hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị của chủ đầu tư (01 bản chính)
Sơ đồ địa điểm đã chọn (01 bản chính)
Văn bản chủ trương của cơ quan chủ quản đầu tư (01 bản chính hoặc sao công chứng)
Văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân huyện (nếu có): (01 bản chính hoặc sao công chứng)
Văn bản thỏa thuận của các ngành có liên quan (nếu có) (01 bản chính hoặc sao công chứng)
Số bộ hồ sơ: 7 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thỏa thuận vị trí, địa điểm, hướng tuyến xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-098708-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
27