Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-098796-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp, Sở tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 (bộ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh (cấp lại)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu cấp lại bản chính giấy khai sinh nộp hồ sơ tại phòng Hành chính tư pháp – Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp.
Đương sự có thể ủy quyền cho người khác làm thay.
Bước 2: Cán bộ hộ tịch căn cứ vào sổ khai sinh gốc đang lưu trữ ghi vào bản chính giấy khai sinh trình Giám đốc Sở ký
Bước 3: Cấp cho đương sự một bản chính giấy khai sinh mới, thu hồi lại giấy khai sinh cũ (nếu có)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trong trường hợp bản chính giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc đìều chỉnh hộ tịch mà sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được, thì được cấp lại bản chính giấy khai sinh
Bản chính Giấy khai sinh cũ (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-098796-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
16