Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-098799-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu. Trường hợp gửi qua đường bưu điện thì chậm nhất trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao được cấp từ sổ gốc
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Hành chính tư pháp – Bổ trợ Tư pháp Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc
Bước 2: Người có yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình giấy tờ tùy thân
Bước 3: Sau khi xem xét, kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu cấp bản sao cán bộ hộ tịch phòng Hành chính tư pháp – Bổ trợ Tư pháp căn cứ vào sổ gốc để trình Giám đốc sở ký, cấp bản sao cho người yêu cầu
Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác
Trường hợp người yêu cầu là người đại diện hợp pháp của người được ủy quyền: cha, mẹ, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính (trong trường hợp người đó đã chết) thì còn phải xuất trình thêm giấy tờ chứng minh mình có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc (giấy ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ nói trên).
Trường hợp cấp bản sao qua đường bưu điện thì người yêu cầu phải gửi đầy đủ các giấy tờ nêu trên (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch gốc - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-098799-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
11