Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-098807-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp, Sở tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Hành chính tư pháp – Bổ trợ Tư pháp tiếp nhận hồ sơ yêu cầu Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Bước 2: Phòng Hành chính tư pháp – Bổ trợ Tư pháp thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở ký giấy kết hôn
Bước 3: Cán bộ tư pháp hộ tịch trao giấy Đăng ký lại kết hôn cho người yêu cầu đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi đăng ký lại việc kết hôn các bên đương sự phải có mặt
Trường hợp trước đây đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký kết hôn về việc đã đăng ký; nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không có căn cứ để xác định đương sự đã đăng ký hộ tịch, thì Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ xác nhận về việc sổ đăng ký hộ tịch của năm đó không còn lưu trữ;
Trường hợp việc hộ tịch trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì do Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận. Xác nhận về việc sổ hộ tịch không còn lưu trữ được thay cho xác nhận đương sự đã đăng ký hộ tịch
Việc kết hôn của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam, nhưng bản chính giấy tờ hộ tịch và sổ đăng ký hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì được đăng ký lại
Bản sao giấy đăng ký kết hôn đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn STP/HT-2006-KH.2
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-098807-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24