Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-098843-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao Và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao Và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 90 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người tố cáo gửi đơn qua đường bưu điện đến Thanh tra Sở hoặc Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trong trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người có trách nhiệm tiếp nhận phải ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, địa chỉ của người tố cáo, có chữ ký của người tố cáo
Bước 2: Xử lý đơn tố cáo
Công chức tiếp nhận đơn tố cáo vào sổ trình Chánh Thanh tra xem xét giải quyết
- Chánh Thanh tra xem xét nội dung đơn tố cáo của người tố cáo và xử lý như sau:
- Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết thì phải thụ lý để giải theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.
- Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết: Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn tố cáo thì phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu chứng cứ liên quan (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
- Nếu tố cáo có hành vi phạm tội thì phải chuyển cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát để xử lý theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.
- Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp hoặc những tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới.
Bước 3: Giải quyết tố cáo
Chuyên viên Thanh tra xét khiếu tố tham mưu trình Chánh Thanh tra quyết định thụ lý giải quyết tố cáo. Khi có quyết định thụ lý đơn tố cáo thì thông báo cho người tố cáo về việc đã thụ lý giải quyết tố cáo. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị biện pháp giải quyết. Sau đó trình Chánh Thanh tra ban hành quyết định giải quyết, xử lý tố cáo.
Bước 4: Gửi quyết định xử lý
Thanh tra Sở gửi quyết định xử lý cho người tố cáo.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trình bày trung thực về nội dung tố cáo;
- Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật.
Đơn tố cáo theo mẫu quy định (mẫu số 46)
Các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc tố cáo (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn tố cáo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết tố cáo (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-098843-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24