Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-098859-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Theo hợp đồng
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Chấm dứt hợp đồng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Giám đốc Trung tâm tiếp nhận đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng; tiếp nhận thông tin về việc Cộng tác viên có hành vi vi phạm quy định về sử dụng thẻ cộng tác viên theo quy định tại Điều 29 Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính Phủ, Cộng tác viên thuộc một trong các trường hợp bị thu hồi thẻ cộng tác viên theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính Phủ
Bước 2: Giám đốc Trung tâm ra Quyết định chấm dứt hợp đồng Cộng tác viên
Bước 3: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng cộng tác, các bên có trách nhiệm thanh lý hợp đồng cộng tác. Cộng tác viên có trách nhiệm nộp lại thẻ cộng tác viên, bàn giao toàn bộ các hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý đang thực hiện cho Trung tâm, Chi nhánh. Trung tâm thanh toán tiền bồi dưỡng, các chi phí hợp lý cho Cộng tác viên đối với vụ việc trợ giúp pháp lý mà cộng tác viên đã hoàn thành.
Cộng tác viên đã chấm dứt hợp đồng cộng tác vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vụ việc đã thực hiện trong quá trình là cộng tác viên.
Đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc Cộng tác viên có hành vi vi phạm quy định về sử dụng thẻ cộng tác viên, Cộng tác viên thuộc một trong các trường hợp bị thu hồi thẻ
Quyết định chấm dứt hợp đồng cộng tác
Biên bản thanh lý hợp đồng cộng tác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấm dứt hợp đồng cộng tác giữa Giám đốc Trung tâm và cộng tác viên - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-098859-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
17