Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-099341-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 (Ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản đề nghị
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hội đồng sơ tuyển của các đơn trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng cho người dự tuyển viên chức về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng cần tuyển dụng
Bước 2: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp hồ sơ tại phòng Tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội
Bước 3: Trưởng phòng Tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tổng hợp trình Hội đồng xét tuyển viên chức của Trung tâm xét tuyển; căn cứ kết quả xét tuyển của Hội đồng trình Giám đốc Trung tâm ký văn bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh và xã hội xét duyệt
Bước 4: Sau khi nhận được văn bản đề nghị của Trung tâm ( có hồ sơ kèm theo). Chánh Văn phòng tổng hợp trình Hội đồng xét tuyển công chức Sở Lao động - Thương binh và xã hội xét tuyển; căn cứ kết quả xét tuyển của Hội đồng trình Giám đốc Sở ký văn bản đề nghị Sở Nội vụ xem xét, quyết định
Bước 5: Sau khi có quyết định của Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và xã hội thông báo cho các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tiếp nhận và ký kết hợp đồng làm việc tại các phòng, bộ phận thuộc đơn vị
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng;Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ
Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục”
Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam
Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi. Đối với ngành nghề đặc biệt, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và có thể trên 45 tuổi nhưng không được quá 50 tuổi;
Đối với các trường hợp đăng ký dự tuyển vào một số ngành nghề đặc biệt mà đang ở độ tuổi từ đủ 15 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi thì thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 18 của Nghị định này.
Túi đựng hồ sơ
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, đơn vị nơi cá nhân đang công tác và học tập
Đơn xin dự tuyển
Giấy khai sinh
Giấy khám sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp có giá trị trong 6 tháng kể từ ngày được cấp
Bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ (trường hợp chưa được cấp bằng thì phải có quyết định hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do nhà trường, cơ sở đào tạo cấp); bảng điểm của toàn bộ quá trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ
Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở (bản sao công chứng)
Các giấy tờ ưu tiên khác có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin dự tuyển viên chức
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng viên chức (Sở lao động Thương binh và xã hội) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-099341-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25