Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-099661-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày ra thông báo tuyển, xét tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản đề nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Tài chính thông báo tuyển dụng công chức trên đài truyền hình, Báo Điện Biên phủ; Niêm yết tại cơ quan Văn phòng sở Tài chính Điện Biên.
- Người có nhu cầu dự tuyển nộp đơn tại Văn phòng sở Tài chính-Bộ phận tổ chức cán bộ.
- Nếu hồ sơ đầy đủ thủ tục thì thụ lý, nếu không đủ thủ tục bộ phận tiếp nhận hồ sơ nói rõ lý do đề nghị người nộp hồ sơ hoàn tất thủ tục theo quy định.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tổng hợp danh sách, trình hội đồng xét tuyển của sở xét.
- Căn cứ vào kết quả của hội đồng xét tuyển sở Tài chính, Giám đốc sở ký tờ trình gửi Sở Nội vụ xem xét, quyết định.
Bước 3: Khi sở Nội vụ có Quyết định tuyển dụng, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thông báo danh sách những người trúng tuyển; giám đốc sở Quyết định, giao nhiệm vụ cho công chức được tuyển dụng và giao nhiệm vụ cho công chức hướng dẫn công chức tập sự theo quy định.
Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác học tập
Bản sao giấy khai sinh
Đơn dự tuyển
Các văn bằng, chứng chỉ của cơ quan có thẩm quyền và bản kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển. Khi trúng tuyển, phải xuất trình bản chính để kiểm tra
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
02 ảnh 4cmx6cm, 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng công chức (Sở Tài chính) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-099661-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
10