Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-099762-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp, Sở tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính giấy tờ hộ tịch mới hoặc giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp tiếp nhận hồ sơ đề nghị ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc sinh, tử, kết hôn, nhận cha, mẹ, con
Bước 2: Phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ
Bước 3: Cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc sinh, tử, kết hôn, nhận cha, mẹ, con. Đối với giấy tờ hộ tịch của công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước cư trú thì sau khi thực hiện việc ghi chú vào sổ hộ tịch, Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự bản chính giấy tờ hộ tịch mới; đối với việc công nhận kết hôn, nuôi con nuôi thì Giám đốc Sở Tư pháp ký giấy xác nhận về việc đã ghi chú đó
Bản chính hoặc bản sao giấy tờ các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc sinh, tử, kết hôn, nhận cha, mẹ, con yêu cầu ghi vào sổ Hộ tịch
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan thẩm quyền của nước ngoài 50.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc sinh, tử, kết hôn, nhận cha, mẹ, con - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-099762-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
18