Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-099771-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (do một công chứng viên lập)
Bước 2: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng (do một công chứng viên lập)
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng (do một công chứng viên lập); Sở Tư pháp trao Quyết định cho công chứng viên và thu phí theo quy định trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản, người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật
Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên lập)
Đề án thành lập Văn phòng công chứng nêu rõ sự cần thiết thành lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch thực hiện
Bản sao quyết định bổ nhiệm công chứng viên của công chứng viên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập ( Mẫu TP-CC-04
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Thành lập Văn phòng công chứng ( do một công chứng viên lập) 100.000 đồng/một lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập Văn phòng công chứng (do một công chứng viên lập) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-099771-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
11