Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-100022-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ kiểm tra hồ sơ theo quy định, nếu hồ sơ chưa đủ hoặc không đúng thì trả lại và nói rõ lý do
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ đến phòng Việc làm - An toàn lao động
Bước 3: Phòng Việc làm - An toàn lao động thẩm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định hồ sơ; Hội đồng thẩm định cấp tỉnh để xem xét báo cáo Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Trường hợp không đủ điều kiện cho phép thành lập, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 4: Phòng Việc làm - An toàn lao động chuyển kết quả giải quyết đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chuyển trả cho các tổ chức, cá nhân có liên quan
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chương trình, giáo trình dạy nghề:
a) Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;
b) có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập cho các chương trình dạy nghề của trường.
Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề:
a) Có sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60:2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế" được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Cụ thể:
- Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 10.000m2 đối với khu vực đô thị và 30m2 đối với khu vực ngoài đô thị;
- Phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6,2/chỗ thực hành;
- Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;
- Phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;
- Thư viện có đủ chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ giáo viên và học tập của học sinh;
- Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh và giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn thiết kế;
- Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường.
b) Thiết bị dạy và học nghề:
Thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của từng nghề đào tạo theo quy định.
Đội ngũ giá viên, cán bộ quản lý đủ về số lương, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn theo quy định tại Khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề, trong đó:
a) Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;
b) tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 50% và đảm bảo có giáo viên cơ hữu cho từng nghề.
Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường trung cấp nghề của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quy mô đào tạo tối thiểu 100 học sinh
Số nghề đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu là 3 nghề
Về khả năng tài chính: Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường trung cấp nghề. Vốn pháp định thành lập trường trung cấp nghề là 10 tỷ đồng Việt Nam
Đơn đề nghị thành lập trường của Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân
Đề án thành lập trường trung cấp nghề (theo mẫu số 4).
- Đối với trường trung cấp nghề được thành lập, cho phép thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trung tâm dạy nghề hoặc các cơ sở giáo dục khác thì đề án cần kèm theo danh sách giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng;
- Đối với trường trung cấp nghề được thành lập, cho phép thành lập mới, thì đề án kèm theo bản dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ trường dự kiến đào tạo.
Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng (mẫu 2C)
Dự thảo Điều lệ trường
Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sửd ụng đất để xây dựng trường hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, dất đai (tối thiểu là 5 năm)
Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường
Đối với trường trung cấp nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn cần bổ sung thêm:
+ Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trưởng;
+ Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường;
+ Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường;
+ Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường.
Số bộ hồ sơ: 6 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề án thành lập trường trung cấp nghề (Mẫu số 4)
Tải về
Đơn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề (Mẫu số 3b)
Tải về
Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-100022-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Dạy nghề
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29