Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-100038-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Kiểm dịch thực vật Nội địa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Thanh tra chuyên ngành Bảo vệ Thực vật
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp thẻ trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, trong trường hợp không thể cấp được trong thời gian trên thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đề nghị đổi thẻ xông hơi khử trùng nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật, Số 311, Tổ 12, phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật thì thụ lý để giải quyết. Nếu chưa đầy đủ hoặc không đúng thủ tục thì trả lại và nói rõ lý do
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ đã tiếp nhận
Bước 3: Tổng hợp trình chi cục trưởng
Bước 4: Cấp thẻ:
- Nhận thẻ tại nơi nộp hồ sơ, thời gian theo giấy hẹn
- Công chức trả thẻ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận thẻ phải nộp tiền tại bộ phận tài vụ.
- Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo quy định
Phải qua lớp tập huấn về xông hơi khử trùng và được cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành kiểm tra trình độ chuyên môn, tay nghề
Đơn đề nghị đổi thẻ xông hơi khử trùng (theo mẫu quy định-phụ lục 6)
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp theo quy định của pháp luật
Hai ảnh chân dung 2cm x 3cm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đổi thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-100038-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
10