Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-100058-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Việc làm - An toàn lao động
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cán bộ kiểm tra hồ sơ theo quy định, nếu hồ sơ chưa đủ hoặc không đúng thì trả lại và nói rõ lý do
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ đến Phòng Việc làm - An toàn lao động để thụ lý
Bước 3: Phòng Việc làm - An toàn lao động thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện tham mưu cho lãnh đạo Sở cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề cho trường trung nghề, trung tâm dạy nghề, trường trung học chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp đăng ký hoạt động dạy nghề; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 4: Phòng Việc làm - An toàn lao động chuyển kết quả giải quyết đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chuyển trả cho các đơn vị co liên quan
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp
Đơn đăng ký bổ sung (theo mẫu số 6)
Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề (theo mẫu số 7)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề
Tải về
Đơn đăng ký hoạt bổ sung động dạy nghề
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
14