Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-100171-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày thẩm định cơ sở hành nghề
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đề nghị cấp thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải thích, thông báo cho người yêu cầubổ sung hogia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y học cổ truyền tư nhân nộp hồ sơ, Sau khi nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý nếu đầy đủ ghi phiếu tiếp nhận cho người yêu cầu.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ àn chỉnh hồ sơ.
Bước 2: Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định tiến hành thẩm định trực tiếp tại cơ sở, lập biên bản thẩm định nếu đầy đủ điều kiện thì ra Quyết định cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y học cổ truyền tư nhân trình Giám đốc Sở Y tế ký, trường hợp không cấp có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
- Trả giấy gia hạn chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho người yêu cầu
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có tủ thuốc chia ô hoặc dụng cụ đựng thuốc có nắp đậy kín và được để trên giá kệ, có nhãn rõ ràng, để nơi thoáng mát, bảo đảm vệ sinh
Người đứng đầu phải có Chứng chỉ hành nghề khám Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền được đăng ký phòng chẩn trị y học cổ truyền
Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại Mục VIII của Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/7/2007 của Bộ Y tế
Phòng khám bệnh phải bố trí riêng biệt với diện tích ít nhất là 10 m2 cho một thầy thuốc khám bệnh, bảo đảm thoáng mát, vệ sinh, được trang bị đủ bàn, ghế và có nơi để người bệnh ngồi chờ khám bệnh
Đơn đề nghị cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y học cổ truyền tư nhân
Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề
Bản sao hợp pháp giấy đăng ký kinh doanh
Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y học cổ truyền tư nhân
Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất - kỹ thuật
Bản báo cáo tình hình hoạt động trong 05 năm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất - kỹ thuật
Tải về
Đơn đề nghị cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y học cổ truyền tư nhân
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân 180.000 VNĐ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y học cổ truyền tư nhân - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-100171-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Y dược cổ truyền
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27