Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-100284-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng chuyên môn thuộc cơ quan
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 90 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Văn bản thông báo kết quả giải quyết tố cáo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người tố cáo gửi đơn qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tố cáo, cán bộ kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn công dân hoàn tất hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ không đúng thì trả lại và nói rõ lý do
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ đến Thanh tra Sở:
- Thanh tra Sở xem xét nội dung đơn tố cáo của người tố cáo và xử lý như sau:
- Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết thì phải thụ lý để giải theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.
- Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết: Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn tố cáo thì phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu chứng cứ liên quan (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
- Nếu tố cáo có hành vi phạm tội thì phải chuyển cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát để xử lý theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.
- Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp hoặc những tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới.
Bước 3: Thanh tra Sở xét khiếu tố tham mưu trình Lãnh đạo Sở quyết định thụ lý giải quyết tố cáo. Khi có quyết định thụ lý đơn tố cáo thì thông báo cho người tố cáo về việc đã thụ lý giải quyết tố cáo. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị biện pháp giải quyết. Sau đó trình Lãnh đạo Sở ban hành quyết định giải quyết, xử lý tố cáo
Bước 4: Thanh tra Sở chuyển kết quả hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chuyển trả cho người tố cáo
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trình bày trung thực về nội dung tố cáo;
Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình;
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật.
Đơn tố cáo tự viết hoặc viết theo mẫu quy định (mẫu số 46)
Các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc tố cáo (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết tố cáo (Sở Lao động Thương binh và Xã hội) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-100284-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
5