Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-100323-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó giám đốc Sở Y tế phụ trách công tác dược
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ dược Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc nộp hồ sơ, Sau khi nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý nếu đầy đủ ghi phiếu tiếp nhận cho cơ sở.
- Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thì Sở Y tế có công văn trả lời cơ sở và nêu rõ lý do để cơ sở bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc” của cơ sở theo qui định, Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra đến kiểm tra việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt nhà thuốc” tại cơ sở.
- Nếu cơ sở được kiểm tra đáp ứng nguyên tắc “Thực hành tốt nhà thuốc”, Sở Y tế cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”
- Thu phí và trả giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc cho cơ sở.
Đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt nhà thuốc
Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề dược
Bản sao hợp pháp giấy đăng ký kinh doanh
Các quy trình thực hành tốt nhà thuốc
Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật
Biên bản tự kiểm tra thực hành tốt nhà thuốc
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt nhà thuốc
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-100323-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
47