Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-100458-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp dân - Thanh tra Sở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng chuyên môn thuộc cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, các Sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 90 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Văn bản trả lời việc giải quyết tố cáo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người tố cáo gửi đơn qua đường bưu điện đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, số 101 đường 7/5, Phường Tân Thanh thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên hoặc trực tiếp đến tố cáo theo quy định. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người có trách nhiệm tiếp nhận phải ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, địa chỉ của người tố cáo, có chữ ký của người tố cáo
Bước 2: Xử lý đơn tố cáo
Nếu đơn tố cáo thuộc thẩm quyền thì Giám đốc Sở giao trực tiếp cho Thanh tra Sở, hoặc phòng chuyên môn thuộc Sở thẩm tra, xác minh để giải quyết theo quy định. Nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết thì chậm nhất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn tố cáo thì phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu chứng cứ liên quan (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
- Nếu tố cáo có hành vi phạm tội thì phải chuyển cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát để xử lý theo quy định.
- Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp hoặc những tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới.
Bước 3: Thanh tra Sở, hoặc phòng chuyên môn thuộc Sở tham mưu trình Giám đốc Sở quyết định thụ lý giải quyết tố cáo. Khi có quyết định thụ lý đơn tố cáo thì thông báo cho người tố cáo về việc đã thụ lý giải quyết tố cáo. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị biện pháp giải quyết. Sau đó trình Giám đốc Sở ban hành quyết định giải quyết, xử lý tố cáo theo quy định. Quyết định xử lý được gửi cho người tố cáo và người có liên quan
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trình bày trung thực về nội dung tố cáo;
Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình;
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật.
Đơn tố cáo theo mẫu quy định (mẫu số 46)
Các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc tố cáo (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết tố cáo (Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-100458-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
13