Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-100567-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế (phối hợp thực hiện)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người dự tuyển dụng công chức dự bị nộp hồ sơ dự tuyển tại bộ phận chuyên môn Sở Y tế. Bộ phận chuyên môn xem xét nếu hồ sơ hợp lệ, thì viết phiếu tiếp nhận. Nếu chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người dự tuyển làm lại hoặc bổ xung hồ sơ cho đầy đủ
Bước 2: Bộ phận chuyên môn của sở Y tế tổng hợp, thẩm định các yêu cầu theo quy định hiện hành (biên chế, số lượng, ngành nghề đào tạo, các loại văn bằng, chứng chỉ có liên quan...) trình Giám đốc Sở xem xét phê duyệt đồng ý tiếp nhận
Bước 3: Sở Y tế lập tờ trình và hồ sơ của người dự tuyển công chức dự bị, trình Sở Nội vụ xem xét, quyết định tuyển dụng
Bước 4: Sau khi có Quyết định tuyển dụng công chức dự bị của Sở Nội vụ. Sở Y tế thông báo cho người dự tuyển đến trả kết quả. Trường hợp không giải quyết được thì có văn bản nêu rõ lý do tại sao không giải quyết của Sở Y tế và Sở Nội vụ
Đơn xin dự tuyển
Văn bản đề nghị tuyển dụng của cơ quan sử dụng công chức dự bị
Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác
Bản sao giấy khai sinh
Có đủ bản sao được công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, chứng chỉ và bản kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển
Giấy chứng nhận sức khoẻ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng công chức dự bị (Sở Y tế tỉnh Điện Biên) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-100567-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16